Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Algemene regelgeving
  Op alle vestigingen van Hondenschool de Blije Kwispel, overeenkomsten van Hondenschool de Blije Kwispel of toekomstige overeenkomsten van Hondenschool de Blije Kwispel zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing;
 2. Men is definitief cursist op de datum van de inschrijving voor de tussen eigenaar en cursist
  overeengekomen cursussen van de opleiding.
 3. Kinderen tot 16 jaar dienen begeleid te worden door een volwassene, tenzij schriftelijk
  anders is overeengekomen.
 4. Kinderen tot 16 jaar die zonder volwassene naar de les komen, zonder schriftelijk of
  telefonisch overleg met de eigenaar van Hondenschool de Blije Kwispel, kunnen niet mee trainen.
 5. Hondenschool de Blije Kwispel is gesloten op officiële zon- en
  feestdagen, tenzij er aangegeven wordt dat er op deze dagen wel getraind wordt.
 6. Hondenontlasting dient te allen tijde opgeruimd te worden en te worden gedeponeerd in de
  daartoe bestemde bakken.
 7. Als de hond loops is, mag er niet getraind worden. De loopsheid duurt vaak 3 weken. Deze
  weken mogen altijd ingehaald worden. Het kan wel zijn dat dit op een andere locatie is,
  zodat de hond niet 2 uur achter elkaar hoeft te trainen.
 8. Eigenaren zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag van hun hond ten opzichte van
  andere honden.
 9. Eigenaren dienen hun hond bij te schrijven op hun eigen WA verzekering.
 10. Hondenschool de Blije Kwispel is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan u of
  uw hond verkregen op de hondenschool. Trainingen vinden plaats op eigen risico van de
  cursist.
 11. Tijdens de lessen is het verboden te filmen. Wel mogen er foto’s worden genomen na overleg met de instructrice en medecursisten.
 12. Bij aanvang van de eerste praktijkles dient de cursist het inentingsboekje mee te nemen,
  zodat wij kunnen checken dat alle pups/honden de voor hun leeftijd geldende entingen
  hebben gekregen.
 13. De cursist schrijft zich in voor een cursus en niet voor het aantal lessen dat er in de
  cursus zitten.
 14. Gemiste lessen zijn voor rekening van de cursist. Bij gemiste lessen zal hondenschool
  de Blije Kwispel wel zijn best doen om te kijken of de les in een andere groep ingehaald kan
  worden. Dit kan ook op een andere locatie zijn. Dit kan echter alleen wanneer er een plekje
  in een andere groep over is en de groep ongeveer op hetzelfde niveau loopt als waar de
  cursist zich in bevind.
 15. Wanneer de opleiding vroegtijdig moet worden beëindigd door ziekte of overmacht van de
  hond of eigenaar, wordt er gevraagd om een doktersverklaring of dierenartsverklaring, zodat er bij
  een geldige reden cursusgeld kan worden gerestitueerd. Voor restitutie geldt dan de datum
  waarop de doktersverklaring of dierenartsverklaring is overlegd. Bij restitutie worden eerst
  de administratie- en materiaalkosten verrekend.
 16. Honden dienen de cursussen te volgen aan een halsband of een tuig. Dit mogen geen
  corrigerende halsbanden of tuigen zijn.
 17. Er wordt getraind zonder gebruik te maken van correctiemateriaal. Wilt u dit thuis wel gebruiken,
  dan bent u niet meer welkom om te komen trainen. In dit geval vindt geen restitutie van
  lesgeld plaats.
 18. Pups/ honden trainen bij ons met een vaste lijn van 1,20m